14
apr 2011

MNM Zero Car bevordert verkeersveiligheid

Vandaag lanceert MNM in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) de MNM Zero Car, een digitale applicatie waarmee bestuurders en passagiers elkaar kunnen vinden om samen en veilig op hun bestemming te raken.

De MNM Zero Car is een gratis Facebook-, iPhone- en Android-applicatie die door MNM en het BIVV ontworpen werd om de verkeersveiligheid te bevorderen en het aantal weekendongevallen terug te dringen. Het principe is eenvoudig. Wie naar een feest of evenement wil, maar niet van of naar zijn bestemming raakt, kan via Facebook of via de MNM Zero Car-applicatie voor iPhone of Android op zoek gaan naar iemand met wie hij of zij kan meerijden. Omgekeerd kan ook iemand die met de auto ergens naartoe gaat, de vrije plaatsen in zijn wagen aanbieden via de MNM Zero Car.

mnm-zero-car-2011-04-14_1053.jpg

De bedoeling is dat mensen dankzij de MNM Zero Car veilig op hun bestemming raken, bijvoorbeeld door niet zelf naar huis te rijden na een feestje wanneer ze een glaasje op hebben. De MNM Zero Car is in de eerste plaats op jongeren gericht en is bijzonder handig voor wie verantwoord vervoer zoekt van of naar een bepaald evenement – zo is er in de toepassing bij ‘bestemming’ een apart veld voorzien voor evenementen. Maar de applicatie kan ook erg handig zijn voor weggebruikers uit andere leeftijdscategorieën of voor ritten met andere bestemmingen.

Nethoofd Rino Ver Eecke van MNM hecht veel belang aan het initiatief en wijst op de belangrijke rol die MNM kan spelen in de sensibilisering rond verkeersveiligheid:

“MNM wil op het vlak van verkeersveiligheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Onder onze luisteraars bevinden zich heel wat jongeren en uit onderzoek blijkt dat net die groep bijzonder kwetsbaar is in het verkeer. Vooral de weekendongevallen veroorzaken week na week onnoemelijk veel menselijk leed, want behalve de slachtoffers zelf worden hele families en ontelbaar veel vrienden en kennissen getroffen.

We merken dat het thema bij onze luisteraars heel wat losmaakt. Reacties bij Peter en Eva in de ochtendshow en bij Weekend De Cock waren overduidelijk; de jonge luisteraars zijn zich heel bewust van hun kwetsbaarheid in het drukke verkeer. De luisteraars en ook de MNM-dj’s zelf brachten heel wat ideeën aan om weekendongevallen te vermijden. Zo kwamen we tot de MNM Zero Car-applicatie.

We hopen dat de MNM Zero Car het aantal weekendongevallen kan helpen terugdringen. Uiteraard moeten jongeren blijven op stap gaan, maar liefst veilig en zonder risico’s. De MNM Zero Car maakt uitgaan nog leuker en vooral veiliger.”

Surfers vinden een link naar de MNM Zero Car-applicatie op mnm.be en bivv.be. Vanaf die dag is de applicatie ook beschikbaar in de app store voor Android en korte tijd daarna is de applicatie ook te vinden in de app store voor de iPhone.

Maar je hoeft geen smartphone te hebben om van de voordelen van de MNM Zero Car te kunnen genieten. Ook via Facebook kun je met de MNM Zero Car een lift zoeken of er zelf een aanbieden. Interessant is bovendien dat aanbieders van een lift de vrije plaatsen in hun wagen zowel publiek als alleen aan hun vrienden kunnen aankondigen. Wie dat wil, kan de MNM Zero Car dus ook gebruiken om binnen een beperkte groep vrienden af te spreken wie met de auto zal rijden en hen veilig van of naar hun bestemming zal brengen.

De MNM Zero Car kwam tot stand door een samenwerking van MNM en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, maar de samenwerking van beide partijen gaat verder dan dat. Niels Famaey, directeur Communicatie van het BIVV:

In het kader van Go for Zero, de campagne die streeft naar nul verkeersslachtoffers, gaan MNM en het BIVV een partnerschap aan op lange termijn. MNM besteedt daarbij blijvend aandacht aan verkeersveiligheid, in het bijzonder aan verkeersveiligheid bij jongeren en aan het terugdringen van weekendongevallen. Het BIVV levert daarvoor de nodige expertise. We zijn uiteraard heel blij met die samenwerking, want de media hebben een heel belangrijke rol te vervullen als het erom gaat mensen - en dan vooral jongeren - bewuster te maken van het belang van veilig rijden.”