17
jun 2012

Fans of Flanders

VRT-aanbod voor buitenlanders in Vlaanderen

Zoals afgesproken in de beheersovereenkomst en zoals eerder aangekondigd maakt de VRT werk van een specifiek aanbod voor buitenlanders in Vlaanderen. Onder de noemer Fans of Flanders lanceert de openbare omroep in het najaar een nieuw televisieprogramma en een nieuw digitaal platform in het Engels voor buitenlanders in Vlaanderen en Brussel. Voor de productie van Fans of Flanders doet de VRT een beroep op Borgerhoff & Lamberigts TV en Boondoggle.

Vanaf het najaar gaat de VRT van start met Fans of Flanders, een digitaal platform dat elke dag het grote en kleinere nieuws en wetenswaardigheden uit Vlaanderen zal presenteren aan de groeiende internationale gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. De brede actualiteit is de motor van het aanbod, maar wordt nog verder afgestemd op de behoeften van buitenlanders die hier komen wonen, werken en studeren. Naast de voor hen relevante nieuwsstroom, geleverd door de Engelstalige nieuwsredactie van de VRT, zorgen video, blogposts, tweets, humor en archiefmateriaal voor de uitbouw van een dynamische online community rond Fans of Flanders. De VRT hoopt het platform te laten groeien in nauwe samenwerking met buitenlanders in Vlaanderen en Brussel.

Behalve een digitaal platform komt er ook een gloednieuw Engelstalig televisieprogramma voor buitenlanders in Vlaanderen. Dat zal eveneens Fans of Flanders heten en al vanaf midden september te zien zijn Op 12. Het programma zal onder meer aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen en daarnaast op een fijne manier inkijk geven in het dagelijkse leven en de leefwereld van buitenlanders in Vlaanderen en Brussel.

Met Fans of Flanders wil de VRT de banden tussen Vlaanderen en de buitenlandse gemeenschappen die hier aanwezig zijn, helpen verstevigen.

Voor de productie van Fans of Flanders doet de VRT een beroep op Borgerhoff & Lamberigts TV en Boondoggle, aldus Els Van de Sijpe, projectleider van Fans of Flanders bij de VRT:

“Door tal van gesprekken en onderzoek hebben we de internationale gemeenschap beter leren kennen, en we weten ook dat online en tv hand in hand moeten gaan. Op basis daarvan gaan we nu een samenwerking aan met twee partners die hun respectievelijke expertise zullen samenleggen om tot een mooi geïntegreerd aanbod te komen, waar ook het Engelstalig nieuwsoverzicht van de VRT deel van uitmaakt.”

Kris Hoflack van Borgerhoff & Lamberigts TV is enthousiast over de samenwerking:

“Ik ben uiteraard zeer blij met dit project en met de samenwerking met Boondoggle. Niet alleen omdat we twee creatieve Leuvense bedrijven zijn die nauw gaan samenwerken – wat ons alleen maar beter zal maken – maar ook omdat het een van de eerste keren zal zijn dat één redactie een mediaplatform maakt waarbij tv en online onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Ook Pieter Goiris van Boondoggle kijkt uit naar het nieuwe project:

“Voor Boondoggle is het een fantastische opportuniteit om onze digitale expertise en onze ervaring in het uitbouwen van relaties tussen mensen en merken, op basis van sterke content, te combineren met de expertise van tv‐makers. Het is een uniek samenwerkingsverband. Het totaal geïntegreerde team zal dan ook vertrekken vanuit sterke content die zijn weg zal vinden naar tv, het digitale platform van Fans of Flanders en de vele sociale media waarvan de buitenlanders in Vlaanderen gebruikmaken.”

Borgerhoff & Lamberigts TV en Boondoggle zullen het wekelijkse programma en het onlineplatform in nauwe samenwerking met de VRT ontwikkelen en realiseren. Daarmee komt de VRT ook tegemoet aan haar ambitie om kansen te bieden aan nieuwe productiehuizen en zuurstof te geven aan nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Vlaamse medialandschap.